Friday, 25 May 2012

“Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép” = “Nhà nước được phép làm những gì luật pháp không cấm”?

Sau khi một phiên bản của entry bình luận về bài viết của 2 tác giả Vũ Quang Việt và Nguyễn Sĩ Dũng (với tiêu đề “Đọc báo giùm bạn”) được phổ biến trên Dân Luận, tớ đã phải tiêu mất gần cả tuần qua để “chiến đấu” với dư luận ở đó. Vấn đề tranh luận chủ yếu xoay quanh câu của đồng chí Dũng rằng “nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép” bị tớ hiểu thành: “Nhà nước được phép làm những gì pháp luật không cấm”.

Dưới đây là một phần tóm tắt kết luận mà tớ đã đưa ra ở Dân Luận để chứng minh luận điểm của mình. Đúng sai thế nào mời các đồng chí bạn đọc ở đây tranh luận, nếu muốn. Lưu ý rằng trên Dân Luận, cuộc tranh luận rất dài, đề cập đến nhiều chi tiết, nhiều trường hợp, nên để tránh trùng lặp, mong các đồng chí ghé qua đó xem trước rồi hãy tranh luận ở đây.

http://danluan.org/node/12629#comment-59092

------------------------------------------

Nhiều người có hiểu biết về pháp luật đều biết đến nguyên tắc: “Nhà nước chỉ được làm gì pháp luật cho phép”, và họ còn nhấn mạnh rằng “Nhà nước không được làm bất cứ việc gì khác (ngoài những việc pháp luật cho phép)”.

Như chúng ta đã biết, có nhiều trường hợp nhà nước lách luật có thật trên thế giới mà cuối cùng dẫn đến sửa luật, hiến pháp.

Có thể nói luôn rằng khi đã phải sửa luật và hiến pháp có nghĩa là cho đến thời điểm trước khi sửa thì các trường hợp lách luật của nhà nước là hợp pháp, được phép. Nói cách khác, điều này chứng tỏ rằng nhà nước trên thực tế đã làm những việc pháp luật không quy định/không cấm, không có trong văn bản về chức năng và nhiệm vụ của nhà nước v.v... và KHÔNG BỊ COI LÀ PHẠM LUẬT.

Có người nói đây chỉ là những ngoại lệ, số ít. Đương nhiên là vậy vì pháp luật càng ngày càng chặt chẽ, rõ ràng hơn, nên hành vi lách luật, làm những điều pháp luật KHÔNG CẤM nhưng lại không phạm vào những điều pháp luật KHÔNG CHO PHÉP càng ngày càng khó hơn, ít hơn về số lượng.

Dù vậy, ngay cả coi là ngoại lệ, thiểu số, thì chuyện lách luật hợp pháp thành công này vẫn là một minh họa cho nguyên tắc tôi rút ra: "(Trên thực tế) nhà nước được làm gì pháp luật không cấm".  Và như thế, rõ rằng rằng cái nguyên tắc bất di bất dịch của nhiều người: "Nhà nước chỉ được làm những gì luật cho phép. (Ngoài ra nhà nước không được làm bất cứ điều gì khác)" đã bị vi phạm, và chuyện “vi phạm” này buộc phải bị công nhận, được chấp nhận (trên thực tế).

Nói đơn giản theo kiểu khác, nếu nguyên tắc chính thống trên không bị vi phạm (một cách hợp pháp) bao giờ, thì người ta lý giải thế nào cho sự tồn tại của những trường hợp lách luật hợp pháp của nhà nước và dẫn đến phải sửa luật cho tương thích? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc, mong những ai không đồng ý với tôi trả lời giúp.
Một số nghiên cứu bằng tiếng Anh của tớ

(Một số bài không download được. Bạn đọc có nhu cầu thì bảo tớ nhé)

19. Yang, Chih-Hai, Ramstetter, Eric D., Tsaur, Jen-Ruey, and Phan Minh Ngoc, 2015, "Openness, Ownership, and Regional Economic Growth in Vietnam", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 51, Supplement 1, 2015 (Mar).
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1540496X.2014.998886#.Ve7he3kVjIU

18. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2013, 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing', Journal of Asian Economics, Vol. 25, Apr 2013,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049007812001170.

17. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2011, 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing', ESRI Discussion Paper Series No.278, Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Tokyo, Japan. (http://www.esri.go.jp/en/archive/e_dis/abstract/e_dis278-e.html)

16. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2009, ‘Foreign Ownership and Exports in Vietnamese Manufacturing’, Singapore Economic Review, Vol. 54, Issue 04.
(http://econpapers.repec.org/article/wsiserxxx/v_3a54_3ay_3a2009_3ai_3a04_3ap_3a569-588.htm)

15. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘The Roles of Capital and Technological Progress in Vietnam’s Economic Growth’, Journal of Economic Studies, Vol. 32, No. 2.
(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1724281)

14. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘Sources of Vietnam’s Economic Growth’, Progress in Development Studies, Vol. 8, No. 3.
(http://pdj.sagepub.com/content/8/3.toc)

13. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2008. 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Evidence from Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2008-04, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2008a_e.html#04)

12. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Employee Compensation, Ownership, and Producer Concentration in Vietnam’s Manufacturing Industries’, Working Paper 2007-07, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(www.icsead.or.jp/7publication/wp2007a_e.html)

11. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Changes in Ownership and Producer Concentration after the Implementation of Vietnam’s Enterprise Law’, Working Paper 2007-06, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2007a_e.html#06)

10. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2006. ‘Economic Growth, Trade, and Multinational Presence in Vietnam's Provinces’, Working Paper 2006-18, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. Also presented in the 10th Convention of the East Asian Economic Association, Nov. 18-19, 2006, Beijing.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2006a_e.html#18)

9. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, Phan Thuy Nga, and Shigeru Uchida, 2005. ‘Effects of Cyclical Movements of Foreign Currencies’ Interest Rates and Exchange Rates on the Vietnamese Currency’s Interest and Exchange Rates’. Asian Business & Management, Vol. 4, No.3.
(http://www.palgrave-journals.com/abm/journal/v4/n3/abs/9200134a.html)

8. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam's Economic Transition’. Asian Economic Journal, Vol.18, No.4.
(http://ideas.repec.org/a/bla/asiaec/v18y2004i4p371-404.html)

7. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Ownership Shares and Exports of Multinational Firms in Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2004-32, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. An earlier version of this paper was presented in the 9th Convention of the East Asian Economic Association, 13-14 November 2004, Hong Kong.
(www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2004/2004-32.pdf)

6. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, and Phan Thuy Nga, 2003. ‘Exports and Long-Run Growth in Vietnam, 1976-2001’, ASEAN Economic Bulletin, Vol.20, No.3.
(http://findarticles.com/p/articles/mi_hb020/is_3_20/ai_n29057943/)

5. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2003. ‘Comparing Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam’, Working Paper 2003-43, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2003/2003-43.pdf)

4. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2003. ‘Stabilization Policy Issues in Vietnam’s Economic Transition’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 44 (March).

3. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2002. ‘Foreign Multinationals, State-Owned Enterprises, and Other Firms in Vietnam’, Working Paper 2002-23, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. This paper was also presented in the 8th Convention of the East Asian Economic Association, 4-5 November 2002, Kuala Lumpur.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2003/2003-43.pdf)

2. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2002. ‘Capital Controls to Reduce Volatility of Capital Flows; Case Studies in Chile, Malaysia, and Vietnam in 1990s’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 43 (March).

1. Phan, Minh Ngoc, 2002. ‘Comparisons of Foreign Invested Enterprises and State-Owned Enterprises in Vietnam in the 1990s’. Kyushu Keizai Nenpo (the Annual Report of Economic Science, Kyushu Association of Economic Science), No.40 (December). An earlier version of this paper was presented in the 40th Conference of the Kyushu Keizai Gakkai (Kyushu Association of Economic Science).