Thursday, 26 March 2015

VND trong mối quan hệ với USD và các đồng tiền trong khu vực (Bài đăng trên Doanh nhân Sài Gòn, 26/3/2015, bản gốc, tiêu đề do báo đặt lại)

http://www.doanhnhansaigon.vn/van-de/vnd-trong-moi-quan-he-voi-usd-va-cac-dong-tien-trong-khu-vuc/1087576/

Có đúng là các đồng bản tệ trong khu vực không thay đổi nhiều so với USD?

Cuối cùng thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã lên tiếng trong cuộc họp báo hôm 25/3 khẳng định không điều chỉnh tỷ giá VND/USD trong đợt “sốt” tỷ giá lần này. Trong số các thông tin và lý do giải thích cho quyết định không điêu chỉnh tỷ giá của NHNN đưa ra tại cuộc họp báo nổi lên một điểm đáng chú ý. Đó là thông tin cho rằng tỷ giá của các đồng CNY (Nhân dân tệ), HKD (đô la Hongkong), TWD (đô la Đài Loan) và ASEAN không thay đổi nhiều (so với USD, và, do đó, với VND).
Xác minh lại diễn biến của các cặp tỷ giá này trong nửa năm qua trên trang mạng xe.com thì thấy như sau. Cặp tỷ giá đầu tiên cần xét đến là CNY/USD (vì Trung Quốc có tỷ trọng thương mại lớn với Việt Nam) đã có xu hướng tăng từ mức thấp nhất là 6,111 vào ngày 29/10/2014 lên đến đỉnh 6,28377 vào ngày 2/3/2015, tức CNY đã bị phá giá 2,83%. Ta lấy luôn 2 thời điểm này làm chuẩn để so sánh các cặp tỷ giá khác trong khu vực, và có được bảng thống kê dưới đây.


Có thể thấy, trong số các đồng bản tệ trong khu vực, chỉ có VND, THB (tiền Thái Lan), PHP (tiền Philippines) là lên giá so với USD (tỷ giá giảm đi). Các đồng bản tệ khác đều mất giá so với USD (tỷ giá tăng lên). Riêng HKD là trường hợp đặc biệt, không xét đến, vì chính sách tiền tệ của lãnh thổ này là neo chặt HKD với USD.
Mức giảm giá mạnh nhất là MYR (tiền Malaysia; mất gần 11%), IDR (tiền Indonesia; mất hơn 7%) và SGD (tiền Singapore; mất 6,8%). Để dễ hình dùng hơn, tính trung bình cộng thì các đồng bản tệ này đã mất tới 5,9% so với USD, trong khi VND hầu như không biến động, thể hiện mức neo chắc với USD. Điều này cũng có nghĩa là VND đã lên giá đáng kể so với hầu hết các bản tệ chính trong khu vực.

Các đồng bản tệ còn lại như THB, PHP tuy có lên giá so với VND nhưng mức lên giá là tương đối nhỏ (nhưng cả 2 đồng tiền này sau đó đã bắt đầu mất giá mạnh trở lại cho đến tận hôm 16/3 là hôm FED họp và quyết định hoãn tăng lãi suất USD). Nói cách khác, diễn giải rằng các đồng bản tệ trong khu vực không thay đổi nhiều so với USD như trên của NHNN là không chính xác.
Và cũng cần nhắc lại rằng mức lên giá trên của VND là đáng kể vì mỗi một điểm phần trăm phá giá của các bản tệ cũng có ý nghĩa như việc các nước này đánh thuế nhập khẩu 1% lên hàng xuất khẩu của Việt Nam, hay trợ cấp 1% dưới dạng hoàn thuế xuất khẩu để giúp cho hàng hóa của họ thêm đà lấn lướt khắp thế giới và cả ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nói như thế đủ để hình dung thiệt hại của VND lên giá lớn như thế nào cho xuất khẩu cũng như sản xuất nội địa của Việt Nam.

No comments:

Post a comment

Một số nghiên cứu bằng tiếng Anh của tớ

(Một số bài không download được. Bạn đọc có nhu cầu thì bảo tớ nhé)

19. Yang, Chih-Hai, Ramstetter, Eric D., Tsaur, Jen-Ruey, and Phan Minh Ngoc, 2015, "Openness, Ownership, and Regional Economic Growth in Vietnam", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 51, Supplement 1, 2015 (Mar).
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1540496X.2014.998886#.Ve7he3kVjIU

18. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2013, 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing', Journal of Asian Economics, Vol. 25, Apr 2013,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049007812001170.

17. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2011, 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing', ESRI Discussion Paper Series No.278, Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Tokyo, Japan. (http://www.esri.go.jp/en/archive/e_dis/abstract/e_dis278-e.html)

16. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2009, ‘Foreign Ownership and Exports in Vietnamese Manufacturing’, Singapore Economic Review, Vol. 54, Issue 04.
(http://econpapers.repec.org/article/wsiserxxx/v_3a54_3ay_3a2009_3ai_3a04_3ap_3a569-588.htm)

15. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘The Roles of Capital and Technological Progress in Vietnam’s Economic Growth’, Journal of Economic Studies, Vol. 32, No. 2.
(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1724281)

14. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘Sources of Vietnam’s Economic Growth’, Progress in Development Studies, Vol. 8, No. 3.
(http://pdj.sagepub.com/content/8/3.toc)

13. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2008. 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Evidence from Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2008-04, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2008a_e.html#04)

12. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Employee Compensation, Ownership, and Producer Concentration in Vietnam’s Manufacturing Industries’, Working Paper 2007-07, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(www.icsead.or.jp/7publication/wp2007a_e.html)

11. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Changes in Ownership and Producer Concentration after the Implementation of Vietnam’s Enterprise Law’, Working Paper 2007-06, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2007a_e.html#06)

10. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2006. ‘Economic Growth, Trade, and Multinational Presence in Vietnam's Provinces’, Working Paper 2006-18, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. Also presented in the 10th Convention of the East Asian Economic Association, Nov. 18-19, 2006, Beijing.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2006a_e.html#18)

9. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, Phan Thuy Nga, and Shigeru Uchida, 2005. ‘Effects of Cyclical Movements of Foreign Currencies’ Interest Rates and Exchange Rates on the Vietnamese Currency’s Interest and Exchange Rates’. Asian Business & Management, Vol. 4, No.3.
(http://www.palgrave-journals.com/abm/journal/v4/n3/abs/9200134a.html)

8. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam's Economic Transition’. Asian Economic Journal, Vol.18, No.4.
(http://ideas.repec.org/a/bla/asiaec/v18y2004i4p371-404.html)

7. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Ownership Shares and Exports of Multinational Firms in Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2004-32, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. An earlier version of this paper was presented in the 9th Convention of the East Asian Economic Association, 13-14 November 2004, Hong Kong.
(www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2004/2004-32.pdf)

6. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, and Phan Thuy Nga, 2003. ‘Exports and Long-Run Growth in Vietnam, 1976-2001’, ASEAN Economic Bulletin, Vol.20, No.3.
(http://findarticles.com/p/articles/mi_hb020/is_3_20/ai_n29057943/)

5. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2003. ‘Comparing Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam’, Working Paper 2003-43, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2003/2003-43.pdf)

4. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2003. ‘Stabilization Policy Issues in Vietnam’s Economic Transition’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 44 (March).

3. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2002. ‘Foreign Multinationals, State-Owned Enterprises, and Other Firms in Vietnam’, Working Paper 2002-23, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. This paper was also presented in the 8th Convention of the East Asian Economic Association, 4-5 November 2002, Kuala Lumpur.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2003/2003-43.pdf)

2. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2002. ‘Capital Controls to Reduce Volatility of Capital Flows; Case Studies in Chile, Malaysia, and Vietnam in 1990s’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 43 (March).

1. Phan, Minh Ngoc, 2002. ‘Comparisons of Foreign Invested Enterprises and State-Owned Enterprises in Vietnam in the 1990s’. Kyushu Keizai Nenpo (the Annual Report of Economic Science, Kyushu Association of Economic Science), No.40 (December). An earlier version of this paper was presented in the 40th Conference of the Kyushu Keizai Gakkai (Kyushu Association of Economic Science).