Tuesday, 15 January 2013

Không trả thì ai trả?


Vừa rồi đồng chí X kính yêu và lỗi lạc đã phát biểu liên quan đến nợ xấu thế này: “(các ngân hàng) phải tự xử lý. Chủ yếu là các ngân hàng thôi chứ không có ngân sách để xử lý nợ xấu”.
Phát biểu này chắc chắn sẽ làm hài lòng rất nhiều người vì đánh trúng được tâm lý là không chấp nhận/không thể dùng tiền thuế của dân để trả nợ thay, để “xóa đói giảm nghèo” cho ngân hàng – những kẻ đã hưởng lãi quá nhiều trước đây vì cho vay lung tung. Ngay đến tớ, trong một entry trước đây cũng cho rằng xử lý nợ xấu phải bắt đầu trước tiên từ ngân hàng và phải bắt ngân hàng chịu thiệt hại tối đa cho cái “tội” là cho vay lung tung mà không kiểm tra giám sát.

Nhưng tớ nói như trên không có nghĩa là tớ cho rằng chính phủ/nhà nước chẳng phải chịu trách nhiệm tí nào trong chuyện ai sẽ phải bỏ tiền ra để giải quyết nợ xấu. Và tớ cũng đã viết một bài trên báo Đại biểu Nhân dân về chuyện xử lý nợ xấu từ đâu và như thế nào, trong đó tớ nêu rằng chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý phần nợ xấu phát sinh từ những khoản cho các doanh nghiệp vay theo bảo lãnh hoặc chỉ định của chính phủ.
Hãy nhớ lại xem có những đồng chí “to” nào đã từng chỉ định/yêu cầu (thông qua NHNN) các ngân hàng phải thu xếp vốn cho các doanh nghiệp con cưng như Vinashin? Tớ e rằng chẳng cần nhắc lại ở đây thì nhiều người vẫn kể ra vanh vách từng khoản cho vay khổng lồ (chứ chưa kể những khoản “lặt vặt”) đã theo các lời huấn thị/công văn chỉ định của chính phủ mà đến với các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp sân sau của ai đó.

Tình hình sẽ vẫn không sao nếu tình hình là … bình thường, nghĩa là các doanh nghiệp được vay chỉ định này vẫn ngắc ngoải được, vẫn uống tiếp sữa (từ ngân sách và ngân hàng) được. Cho đến lúc nào đó thì đột nhiên người ta thấy nhiều cục nợ xấu lòi ra từ những cái thây ma hoặc gần là thây ma này. Nhưng lúc này tác giả của các cục nợ xấu té ra lại chỉ là các ngân hàng, hoặc cùng lắm thì là các sếp của doanh nghiệp đó (do làm sai chỉ đạo của Thủ tướng!), chứ chính phủ chẳng có liên quan gì. Chẳng ai (được phép) nhắc đến chuyện trước đó chính phủ đã chỉ định hoặc đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay đó. Tiến thêm một bước nữa, nói huỵch toẹt như trên rằng chẳng có tiền đâu mà xử lý nợ xấu cả, đừng có trông vào đó mà… dại là xong, khỏi cần giải trình lôi thôi!
Nhưng cái thói đời không phải lúc nào cũng đơn giản đến dễ hiểu như thế! Chỉ định là chỉ định, bảo lãnh là bảo lãnh. Trách nhiệm rành rành ra đấy, lấp liếm khó trôi. Rốt cuộc thì cũng sẽ phải ngấm ngầm bảo nhau mà bóp nặn hầu bao hay giật ở đâu đó để mà trả đỡ cho các ngân hàng nạn nhân. À mà không, câu hỏi: “Không trả thì ai trả?” chính xác ra thì sẽ có câu trả là: Rốt cuộc là nhân dân!

Một số nghiên cứu bằng tiếng Anh của tớ

(Một số bài không download được. Bạn đọc có nhu cầu thì bảo tớ nhé)

19. Yang, Chih-Hai, Ramstetter, Eric D., Tsaur, Jen-Ruey, and Phan Minh Ngoc, 2015, "Openness, Ownership, and Regional Economic Growth in Vietnam", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 51, Supplement 1, 2015 (Mar).
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1540496X.2014.998886#.Ve7he3kVjIU

18. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2013, 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing', Journal of Asian Economics, Vol. 25, Apr 2013,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049007812001170.

17. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2011, 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Further Evidence from Vietnamese Manufacturing', ESRI Discussion Paper Series No.278, Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Tokyo, Japan. (http://www.esri.go.jp/en/archive/e_dis/abstract/e_dis278-e.html)

16. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2009, ‘Foreign Ownership and Exports in Vietnamese Manufacturing’, Singapore Economic Review, Vol. 54, Issue 04.
(http://econpapers.repec.org/article/wsiserxxx/v_3a54_3ay_3a2009_3ai_3a04_3ap_3a569-588.htm)

15. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘The Roles of Capital and Technological Progress in Vietnam’s Economic Growth’, Journal of Economic Studies, Vol. 32, No. 2.
(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1724281)

14. Phan, Minh Ngoc, 2008. ‘Sources of Vietnam’s Economic Growth’, Progress in Development Studies, Vol. 8, No. 3.
(http://pdj.sagepub.com/content/8/3.toc)

13. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2008. 'Productivity, Ownership, and Producer Concentration in Transition: Evidence from Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2008-04, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2008a_e.html#04)

12. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Employee Compensation, Ownership, and Producer Concentration in Vietnam’s Manufacturing Industries’, Working Paper 2007-07, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(www.icsead.or.jp/7publication/wp2007a_e.html)

11. Ramstetter, Eric D. and Phan Minh Ngoc, 2007. ‘Changes in Ownership and Producer Concentration after the Implementation of Vietnam’s Enterprise Law’, Working Paper 2007-06, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2007a_e.html#06)

10. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2006. ‘Economic Growth, Trade, and Multinational Presence in Vietnam's Provinces’, Working Paper 2006-18, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. Also presented in the 10th Convention of the East Asian Economic Association, Nov. 18-19, 2006, Beijing.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/wp2006a_e.html#18)

9. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, Phan Thuy Nga, and Shigeru Uchida, 2005. ‘Effects of Cyclical Movements of Foreign Currencies’ Interest Rates and Exchange Rates on the Vietnamese Currency’s Interest and Exchange Rates’. Asian Business & Management, Vol. 4, No.3.
(http://www.palgrave-journals.com/abm/journal/v4/n3/abs/9200134a.html)

8. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam's Economic Transition’. Asian Economic Journal, Vol.18, No.4.
(http://ideas.repec.org/a/bla/asiaec/v18y2004i4p371-404.html)

7. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2004. ‘Foreign Ownership Shares and Exports of Multinational Firms in Vietnamese Manufacturing’, Working Paper 2004-32, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. An earlier version of this paper was presented in the 9th Convention of the East Asian Economic Association, 13-14 November 2004, Hong Kong.
(www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2004/2004-32.pdf)

6. Phan, Minh Ngoc, Nguyen Thi Phuong Anh, and Phan Thuy Nga, 2003. ‘Exports and Long-Run Growth in Vietnam, 1976-2001’, ASEAN Economic Bulletin, Vol.20, No.3.
(http://findarticles.com/p/articles/mi_hb020/is_3_20/ai_n29057943/)

5. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2003. ‘Comparing Foreign Multinationals and Local Firms in Vietnam’, Working Paper 2003-43, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2003/2003-43.pdf)

4. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2003. ‘Stabilization Policy Issues in Vietnam’s Economic Transition’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 44 (March).

3. Phan, Minh Ngoc and Eric D. Ramstetter, 2002. ‘Foreign Multinationals, State-Owned Enterprises, and Other Firms in Vietnam’, Working Paper 2002-23, Kitakyushu: International Centre for the Study of East Asian Development. This paper was also presented in the 8th Convention of the East Asian Economic Association, 4-5 November 2002, Kuala Lumpur.
(http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp2003/2003-43.pdf)

2. Phan, Minh Ngoc and Shigeru Uchida, 2002. ‘Capital Controls to Reduce Volatility of Capital Flows; Case Studies in Chile, Malaysia, and Vietnam in 1990s’. Annual Review of Southeast Asian Studies, Research Institute of Southeast Asia, Faculty of Economics, Nagasaki University, Vol. 43 (March).

1. Phan, Minh Ngoc, 2002. ‘Comparisons of Foreign Invested Enterprises and State-Owned Enterprises in Vietnam in the 1990s’. Kyushu Keizai Nenpo (the Annual Report of Economic Science, Kyushu Association of Economic Science), No.40 (December). An earlier version of this paper was presented in the 40th Conference of the Kyushu Keizai Gakkai (Kyushu Association of Economic Science).